Jsme dechová hudba z Nového Veselí na Českomoravské Vysočině.

V roce 2009 jsme oslavili 100. výročí od svého založení.

Při této příležitosti vyšla krátká brožurka, kterou si můžete stáhnout zde (ve formátu PDF).

Hrajeme v obsazení klasické dechovky
  • při hasičských slavnostech
  • slavnostech spojených s průvodem
  • církevních oslavách a smutečních obřadech
  • poutích, jarmarcích
  • dechovkových festivalech
  • plesech, zábavách


v malém obsazení - skupina TEMPO
  • při zábavách a plesech
  • rodinných oslavách a výročích
  • svatbách